Hợp Tác Phân phối Viên uống Nine's Beauty
võ việt nam

Võ Việt Nam là tên gọi khái quát hệ thống võ thuật, các võ phái, bài thảo, võ sư khai sinh và phát triển trên đất nước ta, hoặc do người Việt làm chưởng môn, gây dựng sáng tạo tại ngoại quốc từ xưa đến nay, có những đặc trưng riêng biệt trong sự đối sánh với các võ phái nước ngoài khác.

Võ thuật Việt Nam có nội hàm khái niệm rộng hơn thuật ngữ võ cổ truyền (thường biết đến với tên gọi võ Ta phân biệt với võ Tàu) vốn thường dùng để chỉ những võ phái đã phát triển trong khoảng từ giữa thế kỷ 20 trở về trước trên lãnh thổ nước ta, theo đó, võ việt có thể bao gồm cả những môn phái mới sinh thành trong thời điểm hiện tại, và bao quát cả những võ phái đã phát triển trong suốt trường kỳ lịch sử nước ta

Võ Sĩ Online
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Total (0)
So sánh