Tài Liệu Khí Công

Tài Liệu Khí Công là một thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ rất nhiều hệ thống luyện tập vật lý và tâm thần để đạt được sức khoẻ, luyện võ và để tự giác ngộ.

í thường xoay quanh các nghĩa như “hít thở”, “không khí”, “gas” và “hơi nước”

Nhưng theo lý thuyết của người Trung Quốc thì nó cũng có thể dùng trong trường hợp mô tả mối quan hệ giữa vật chất, năng lượng và tinh thần.

Công có nghĩa là thành quả hoặc kết quả hoặc là một loại vật chất có năng lượng cao.

Hai từ này hợp lại dùng để mô tả các hệ thống và phương pháp “tu dưỡng năng lượng” và sử dụng nguồn năng lượng bên trong các cơ thể sống.

“Khí công” là công phu của việc dùng khí, chữ “công” là thực hiện việc đó trải qua một thời gian có thể có nổ lực và khó khăn mới đạt được.

Chữ “khí” thì như khí trong ‘không khí’ vậy nên gọi là “khí” của dòng khí chuyển động trong cơ thể

Tổng hợp Tài Liệu Khí Công