Hợp Tác Phân phối Viên uống Nine's Beauty
           

Kỹ Năng

Ngoài những kỹ năng về võ thuật và một sức khỏe tốt, người học võ còn phải có rèn khả năng quan sát và óc phán đoán tính huống nhạy bén.

Trong cuộc sống, con người cần có rất nhiều kỹ năng để sống, hòa nhập với cộng đồng, đóng góp cho nền kinh tế hiện đại.

Ví dụ như một cử nhân Kinh tế làm việc về quản lý thủy sản muốn thực hành nghề nghiệp tốt không chỉ cần có khả năng tổ chức quản lý mà phải có cả khả năng tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và cả kỹ năng giao tiếp…

Trong giáo dục, người ta coi kỹ năng là một phần của thực hành và hoạt động quản lý. cùng với thái độ sẽ tạo ra khả năng thực hành….

Võ Sĩ Online
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Total (0)
So sánh